Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Προτεραιότητά μας, η παράδοση ποιοτικού εξοπλισμού, με συνέπεια, ποιότητα & ανταγωνιστικές τιμές.


Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό με σύγχρονα μηχανήματα καθώς και όλα τα απαραίτητα μικροεργαλεία, ώστε να προχωρήσουμε στην σωστή και άρτια συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών όπου απαιτείται.

Η εταιρεία μας στοχεύει μέσω των εμπορικών ειδών της, να αναδείξει τον περιβάλλοντα αστικό χώρο προσφέροντας εξοπλισμό υψηλής ασφάλειας, αισθητικής και λειτουργικότητας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ D.ASTY WORKS

Χώρος επιφάνειας 632 m2


Διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, στο οποίο επενδύουμε με συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης, σε τεχνικά, κατασκευαστικά, σχεδιαστικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού, η συνέπεια προς τους συνεργάτες μας, οι οποίοι μας έχουν επιλέξει στην ελληνική αγορά, η συνεχής καινοτομία και ανάπτυξη, ώστε να συμβάλλουμε δυναμικά στην αγορά των κατασκευών ειδών αστικού εξοπλισμού.

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ D.ASTY WORKS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  • Τμήμα πωλήσεων - μελετών

    Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, ανάπτυξη πελατολογίου, προμήθεια πρώτων υλών και εξαρτημάτων, οργάνωση αποθεμάτων αποθήκης, σύναψη εμπορικών συμφωνητικών
  • Τμήμα κατασκευών - συντηρήσεων

    Σιδηρουργείο, ξυλουργείο, βαφείο, συναρμολόγηση και συσκευασία, συνεργεία εγκατάστασης των κατασκευών, τεχνική υποστήριξη, διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών.
  • Λογιστήριο

    Εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές, έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής, έκδοση αποδείξεων, παροχή λογιστικής υποστήριξης, προετοιμασία και τήρηση λογιστικών εγγράφων και αρχείων, προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων, αποσπασμάτων γενικού καθολικού και καταστάσεων.

Συνεχής έλεγχος

Η οργάνωση και ο συνεχής έλεγχος των επιμέρους τμημάτων είναι ο βασικός πυλώνας της εταιρείας μας, προσφέροντας στην αγορά υπηρεσίες υψηλού και επιπέδου, ακολουθώντας την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση ποιότητας, έτσι ώστε τα είδη μας να καθίστανται έτοιμα και ικανά να κυκλοφορήσουν στην αγορά, τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ D.ASTY WORKS

Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό


Κύριος στόχος μας παραμένουν η παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών υψηλής ποιότητας, τα οποία θα επιτυγχάνουμε με την στελέχωση της εταιρείας μας από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία, δίνοντάς του συνεχώς ευκαιρίες εξέλιξης του επιστημονικού του αντικειμένου.

Για τη σωστή λειτουργία μας, η εταιρεία διαθέτει οργανωμένα τμήματα με διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ τους.